Severočeský tiskařský a nakladatelský ústav J.Koschler v nár.správě

obec: Děčín
adresa: _