České vysoké učení technické, Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)

obec: Praha
adresa: Kolejní 2637/2a
PSČ: 160 00
www: www.muvs.cvut.cz