Szlovák Intézet - Budapest (Slovenský inštitút v Budapešti)

obec: Budapešť (Budapest)
adresa: Rákóczi út 15, H - 1088, Budapešť VIII., Maďarsko
tel.: +36 13274000
e-mail: si.budapest@mzv.sk
www: https://www.mzv.sk/web/sibudapest