NADAS - AFGH, s.r.o.

obec: Vrútky (Martin)
adresa: Švermova 8
PSČ: 038 61