Bienále knižného umenia

obec: Martin (Martin)
adresa: Turčianska Galéria, Daxnerova 2