Saratov Art School. Bogolyubov

rok vzniku: 1897
obec: Saratov
adresa: ul. Universitetskaya, 59
PSČ: 410012
tel.: 7 845 227-89-57

poznámka:
Umělecká akademie v Saratov, Rusko