Europalia ´98 Česká republika

rok vzniku: 1997
rok zániku: 1999
obec: _
adresa: _

poznámka:
založena - 1.4.1997
22.11.1999 - Zrušení právnické osoby bez likvidace bez nástupců