Atómové elektrárne Bohunice, vstupná hala kongresovej siene

obec: Jaslovské Bohunice (Trnava)