Válcovny trub DIOSS

obec: Chomutov (Chomutov)
adresa: _