Univerzita Hradec Králové

obec: Hradec Králové (Hradec Králové)
adresa: Rokitanského 62
PSČ: 500 03
www: www.uhk.cz

poznámka:
-
Univerzita Hradec Králové je moderní vysokou školou vzdělávající na osm a půl tisíce studentů. V současnosti tvoří svazek univerzity tři fakulty – pedagogická, informatiky a managementu a filozofická, které garantují na sto studijních oborů v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě. Na poli vědecko výzkumných činností se v mezinárodním měřítku Univerzita Hradec Králové úspěšně profiluje především v problematice výzkumu historických věd, didaktik přírodních věd, e-learningu a znalostního managementu. Univerzita spolupracuje s vysokými školami a institucemi z více něž třiceti zemí světa, mezi nimiž nechybějí partnerské instituce z Asie a Ameriky. Díky této internacionalizaci se každoročně na fakultách vzdělávají desítky zahraničních studentů. Velkou devízou univerzity je výtečná schopnost absolvnetů nalézt kvalitní uplatnění v praxi. Dlouhodobým strategickým cílem je vybudování jejího areálu Na Soutoku v Hradci Králové. V akademickém roce 2007/2008 byla v této lokalitě dokončena výstavba objektu Fakulty informatiky a managementu a univerzitě se také podařilo připravit ve spolupráci s Královéhradeckým krajem špičkové výtvarné ateliéry v Regiocentru Nový pivovar, které slouží uměleckým oborům Pedagogické fakulty. Univerzita Hradec Králové, její akademičtí pracovníci a studenti vytvářejí ve městě i kraji příhodné prostředí pro rozvoj společenského a duchovního života a plní roli významného nositele vzdělanosti a kulturních tradic.
zdroj - www.uhk.cz