Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

obec: Brno (Brno-město)
adresa: _

poznámka:
Masarykova univerzita byla zřízena zákonem číslo 50 Sb. ze dne 28. ledna 1919 a v době svého vzniku měla čtyři fakulty (právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou). Ačkoli zákon předpokládal výstavbu univerzitního areálu do roku 1930, podařilo se realizovat pouze budovu právnické fakulty.
Nacistická okupace způsobila univerzitě těžké ztráty materiální i lidské (například z přírodovědecké fakulty byla popravena nebo umučena čtvrtina profesorského sboru). Další neblahé zásahy následovaly ze strany komunistické moci po roce 1948. Nejrozsáhlejší čistky proběhly na právnické fakultě, kterou muselo opustit 46 % studentů; v roce 1950 byla zrušena úplně. V letech 1960-1990 nesla univerzita z politických důvodů jméno Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Roku 1946 byla zřízena pedagogická fakulta, která však mezi lety 1953 a 1964 stála mimo svazek univerzity.