Akademie múzických umění, Divadelní fakulta

obec: Praha
PSČ: 116 65
tel.: +420 234 244 211
e-mail: info@damu.cz