Aidan Gallery

rok vzniku: 1992
rok zániku: 2012
obec: Moskva (Moscow)
adresa: Malaya Bronnaya Street 24

poznámka:
Tverskaya 710 m, Pushkinskaya 720 m, Mayakovskaya 770 m
zakladatelka: Aidan Salakhova