Československý svaz tělesné výchovy, Český ústřední výbor (ČÚV ČSTV)

rok vzniku: 1957
rok zániku: 1990
obec: Praha
adresa: _