The Artivist Lab

rok vzniku: 2018
obec: Praha 1
adresa: Kampus Hybernská, Hybernská 998/4
PSČ: 110 00
www: www.facebook.com/artivistlab

poznámka:
ARTIVIST LAB se věnuje politickému umění, artivismu a médiím. Hostí mezinárodní umělce, kteří kvůli jejich aktivitám mají ve svých domovských krajinách problémy vystavovat (Artist in Need). Taktéž dáva prostor mladým studentům umění, kteří zpracovávají společenská témata. Hlavní myšlenkou galerie je mezioborově propojovat aktivní lidi, kteří reagují na společenské, sociální a politická témata. Vlastně jde o laboratoř, ve které se konají výstavy, diskuze, workshopy a přednášky, na nichž se při každé výstavě setkávají v interakci filosofové, sociologové, novináři, výtvarníci a aktivisti. Je to první galerie tohoto druhu v České republice.

The ARTIVIST LAB is dedicated to political art, artivism and media. It will host international artist persecuted in their own countries because of their activities (Artist in Need). It also gives space to young art students who process social themes. The main idea of this gallery is to connect interdisciplinary active people who respond to societal, social and political issues. In fact, it is a laboratory where exhibitions, discussions, workshops and lectures will take place, whereas the philosophers, sociologists, journalists, artists and activists should meet each other with an interaction. It would be the first gallery of this kind in Bohemia.

Galerie "ARTIVIST LAB" se nachází v Kampusu Hybernská na Praze 1. Kampus Hybernská je společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy, který si klade za cíl propojovat širší veřejnost a pražské kulturní projekty s aktivitami univerzity.