Tripartit Gallery

rok vzniku: 2017
obec: Praha
adresa: Benediktská 9
PSČ: 110 00
tel.: +420 607 032 866
www: tripartitgallery.com

poznámka:
Tripartit gallery je živým projektem stojícím na pevných základech sklářské práce Jiřího Pačinka a na ideji Veroniky Holé prezentovat tradici českého sklářského umění v novodobé formě. Cílem je seznámení českých návštěvníků s tradicí českého křišťálu a znovuobjevování jeho hodnot a kulturně-historických významů. Zahraniční turisté, kteří jsou s kvalitou českého skla obeznámeni, se tu dozví více o způsobu jeho výroby. Galerie je vedena v rodinné atmosféře s přímým kontaktem s umělci.
Tripartit gallery je formována souhrou tří koncepčních linií, jejichž společným jmenovatelem je české sklo. Vedle prezentace díla Jiřího Pačinka si zde klienti sami mohou vyzkoušet tvorbu skleněného artefaktu v rámci našich workshopů a v neposlední řadě plánujeme nabídnout prostor k seberealizaci mladé generaci českých sklářů během krátkodobých výstav.