Akademie der Bildenden Künste (Akademie výtvarných umění)

rok vzniku: 1662
obec: Norimberk (Nürnberg)
adresa: Bingstr. 60
PSČ: 90480
tel.: 0911/94040
fax: 0911/9404150
www: www.adbk-nuernberg.de

poznámka:
Nejstarší umělecká akademie v německy mluvícím prostoru.