Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani - ALUO (Academy of Fine Arts and Design)

rok vzniku: 1945
obec: Lublaň (Ljubljana)
adresa: _
www: www.aluo.uni-lj.si/slo/