Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Maria Curie-Skłodowska University)

obec: Lublin
adresa: Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
PSČ: 20-031
www: www.umcs.lublin.pl