Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského

rok vzniku: 1892
obec: Praha 1
adresa: Valdštejnská 20
PSČ: 118 00
tel.: + 420 257 533 455
fax: + 420 257 530 661
e-mail: pedagog@pmjak.cz
www: www.pmjak.cz

poznámka:
Ředitel muzea: PhDr. Markéta Pánková
Zástupce ředitele: Jitka Cajthamlová