Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

osoba, narození
Kosáková Procházková Adéla, 24. 10. 1979
Najbrt Vladislav, 10. 8. 1936