Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2004   Vladimír Preclík
2007   Emil Filla
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2003   Dagmar Dost-Nolden: Living in art (Práce na papíře a olej na plátně)
2005   Dagmar Dost-Nolden: Living in art
kniha
rok vydání, název (podnázev)
1990   Bibliografie Karla Čapka (Soupis jeho díla)
1994   Krylogie (Autorské pořady vysílané v letech 1975-1989 rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa)
1995   Lásky a řemesla Ivana Klímy (Rozhovor Miloše Čermáka se spisovatelem Ivanem Klímou)
1995   Amadeus (Život Mozartův)
1996   Architektura a město
1996   Franz Kafka
1996   Umění baroka na Moravě a ve Slezsku
1998   Sexualita v náboženstvích světa
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938))
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz)
1998 dotisk 2004   Historie čísla ?
1999   Pražské domy vyprávějí… V.
1999   Modř - barva mezi barvami
1999   Vlastní životopis
1999   Noc s Hamletem / A Night with Hamlet
2 000   Rodinný sjezd (Povídky)
2000   Pražské domy vyprávějí… I.
2000   Pražské domy vyprávějí… III.
2000   Pražský chodec vypráví… I.
2000   Pražské domy vyprávějí… II.
2000   Kamil Lhoták
2000   Číslo do nebe
2000   Renoir
2000   Muž za vlastním rohem (Satiry)
2000   Velká Fermatova věta
2000   Můj životopis
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1)
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2)
2001   Velký věk chce mít též velké mordy (Život a dílo Karla Čapka)
2001   Vlasta Burian (Mystérium smíchu)
2002   Pražské domy vyprávějí… IV.
2002   Architektura (Volba nebo osud)
2002   Pražské domy vyprávějí… VI
2002   Světla paměti
2002   Michel Foucault (1926-1984)
2002   Proměny českého šperku na konci 20. století
2002   Muž za vlastním rohem (Satiry)
2002   Medová léta
2002   Od prvotního jazyka k rase (Utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance)
2003   V umění volnost (Kapitoly z dějin Umělecké besedy)
2003   Jan Zrzavý
2003   Jak se stal Rockefeller miliardářem aneb Neštěstí mohou být rozličná
2003   Paměť sochařského portrétu: Vladimír Preclík
2003   Přerušený rozhovor (Václav Klaus v diskusi s Jeronýmem Janíčkem)
2003   Muž za vlastním rohem (Satiry)
2003   Medová léta
2004   Jiří Trnka
2004   Umění nebo život (Rozhovory a vyznání)
2004   Mistr Týnské kalvárie (Český sochař doby husitské)
2004   Malíř - básník (Vzpomínání na Josefa Čapka)
2004   Umění a falzum
2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952
2004   Můj život a mé filmy
2004   Vladimír Preclík
2004   Praha (Malířské procházky)
2004   Moderní architektura (Kritické dějiny)
2005   Dějiny Židů na Slovensku
2005   van Eyck
2005   Vlevo a vpravo ve výtvarném umění
2005   Formalistická škola a dnešní literární věda ruská (Brno 1933)
2005   Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958 (V)
2005   Iconography of the 1755 Lisbon earthquake
2006   Rudolf Kremlička
2006   Pražský Belvedér a severská renesance
2007   Emauzy (Benediktinský klášter Na Slovanech v srdci Prahy)
2008   Jan Štursa
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách)
2008   Domovní znamení staré Prahy
2009   Dějiny filmu (1895-2005)
2009   Teorie nevzdělanosti (Omyly společnosti vědění)
2009   Na cestách s Franzem Kafkou (Slavná i neznámá místa v Čechách a Evropě)
2009   Francouzská galantnost
2010   Umění české reformace (1380-1620)
2011   Homosexualita v dějinách české kultury
2015   Utváření socialistické modernity (Bydlení v Československu v letech 1945-1960)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev)
1997   Hospody a pivo v české společnosti
2000   Slovník pomístních jmen v Čechách (úvodní svazek)
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty)
2005   Slovník popisných jmen (I (A))
2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi)
2008   Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění)
2015   Útisk - charita - vyloučení (Sociální 19. století)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1980   Křemencová industrie z Ondratic (K problému počátků mladého paleolitu)
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2000   Křest knihy L. H. Augustina Kamil Lhoták
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty)
příloha
rok vydání, název (podnázev)
2002   Alén Diviš
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
1988   Encyklopedie světového malířství
1993   Lexikon české literatury 2/I H-J (osobnosti, díla, instituce)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
1997   Výtvarné umění - výkladový slovník (Malířství, sochařství, grafika)
2002   Velká encyklopedie vesmíru
2002   Výtvarné umění - výkladový slovník
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)