Blato u Poděbrad

obec: Blato u Poděbrad (Nymburk)
adresa: _