Univerzita Pavola Jozefa Šafárika

obec: Prešov (Prešov)
adresa: _