Rada Zakladowa Zwiazku Mauczydielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowskiej

termín, název výstavy, místo konání
1977   Grafika i es libris: Dušan Janoušek, Jana Jemelková, Ladislav Rusek, Lublaň (Ljubljana)