Bogoslovno Semenišče

obec: Maribor - Pobrežje
adresa: Slomškov trg. 20
PSČ: 2000
tel.: 0622290779
fax: 062224143