Škola pro umělecká okna chrámová

obec: Praha
adresa: _