Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP)

obec: Rimavská Sobota (Rimavská Sobota)
adresa: _