Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Institut užitého umění

obec: Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
adresa: _