Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra dějin výtvarného umění

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: _