Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP)

obec: Martin (Martin)
adresa: _