Tokyo

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Tokio (Tokyo)
adresa: _