Česká filharmonie

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Rudolfinum; Alšovo nábřeži 12
PSČ: 110 00
tel.: +420 227059111; 227 059 227
fax: +420 222319051; 227 059 327