Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra výtvarné výchovy

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Olomouc (Olomouc)