Škola slovenské keramiky Modra

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: _
adresa: _