Národní integrované středisko Řízení letového provozu ČR (IATCC)

termín, název výstavy
2005/10/18   Slavnostní odhalení obrazů Zdeňka a Lenky Sýkorových létání, realizovaných v architektuře,