Centrum mestskej kultúry Rubigall

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
adresa: rad. námestie 3