Severografia, n.p.

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Opava (Opava)
adresa: Opava - Kaluža