John Weidman

* 25. 1. 1943, Whitewater, Spojené státy (United States)
sochař

 

pohlaví: muž

heslo:
Zajímá se o anatomii, studoval ji na Harvard Medical School, Boston, Massachusetts. Po všechny tvůrčí roky se věnuje také kresbě. Je zakladatelem a ředitelem organizace Andres Institute of Art v Brooklinu (New Hampshire), která se věnuje výhradně neziskovému umění. V sochařské tvorbě z kamene a kovu (v menší míře ze dřeva) vyznává prioritu rovnovážné formy projevující se též souladem všech složek tvořivosti v přeměně materiálu na umělecký artefakt. Weidmanovo krédo je v umělecké interpretaci světa prostřednictvím ztvárnění vztahů mezi lidmi. Má vřelý vztah k Ukrajině, odkud pochází jeho manželka.
Uskutečnil mnoho autorských výstav v USA, v Rusku a na Ukrajině, v roce 1993 měl autorskou výstavu s titulem Winged Arrow II, (Okřídlený šíp II) v Klatovech (Česká republika), zúčastnil se četných společných výstav a sochařských sympozií v řadě zemí. V roce 1998 byl účastníkem 7. mezinárodního sochařského sympozia Dřevěná plastika ve Žďáře nad Sázavou (Česká republika). Tam vytvořil skulpturu s názvem Přátelství (dle autora redukované symbolické formy muže a ženy, rovněž Ameriky a Evropy) je ve stálé exteriérové instalaci na jihozápadním okraji města. Přijetím ve Žďáru nad Sázavou byl nadšen, zamiloval si krajinné krásy Vysočiny. To byly důvody, jak sám napsal, proč se stal v tomtéž roce členem Klubu výtvarných umělců Horácka. V následujícím roce, 1999, však členství náhle zrušil.
Je nositelem četných uměleckých cen, např.: v roce 2006 byl vyznamenán cenou Paul McEachern Award for Sculpture, Prescott Park Arts, Festival Juried Exhibition, Portsmouth, New Hampshire (USA) a v témže roce cenou Sculpture Award, Sunapee Arts and Crafts Fair, Lake Sunapee, New Hampshire (USA). V roce 2008 získal cenu Forrest D. McKerley Award for Sculpture, New Hampshire Art Association (USA).
Jan Dočekal, 8.6.2011

poznámka:
NK ne - 2011/06
* - Whitewater, Wisconsin, USA