Peter Fendi

klíčové slovo
karikaturista
litograf
malíř