Alice Fanny Faberová 

heslo:
Alice Fanny Faberová, rozená Kruppová