Bernard Wanckekatolický kněz, premonstrát, opat

 

pohlaví: muž