Josef Brož

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1942   Josef Brož: Výstava nových obrazů
1943   Josef Brož: Výstava nových obrazů
1961   Josef Brož: Obrazy
1963   Josef Brož: Výstava obrazů ve VSŠ - ISV při ÚV KSČ v Praze
1968   Josef Brož: Obrazy z let 1931 - 1967
1973   Národní umělec Josef Brož: Výbor z díla
1974   Josef Brož: Obrazy (K sedmdesátinám národního umělce uspořádal Historicko - vlastivědný kroužek ZK ROH Adamovských strojíren ve spolupráci s východočeskou galerií Pardubice)
1974   Josef Brož: Výbor z díla (K sedmdesátinám Východočeská galerie)
1974   Národní umělec Josef Brož (K sedmdesátinám)
1978   Josef Brož: Obrazy a kresby (Na počest 30. výročí Vítězného února)
1980   Národní umělec Josef Brož: Obrazy
1984   Josef Brož: Obrazy a kresby (Výstava k nedožitým osmdesátým narozeninám národního umělce)
2004   Josef Brož: Obrazy
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého
1939   Členská výstava Umělecké besedy
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Členská výstava Umělecké besedy
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1941   Členská výstava Umělecké besedy
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1942   Výstava VOUB
1942   Členská výstava Umělecké besedy (Výstavní síň Svazu českého díla)
1943   Obrazy a sochy z let 1933 - 1943
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1943   Členská výstava Umělecké besedy (30. 11. 1943 - 9. 1. 1944)
1944   Členská výstava Umělecké besedy (Klub přátel umění v Prostějově)
1944   Mitgliederausstellung der Umělecká Beseda
1946   Členská výstava Umělecké besedy
1946   Člověk a práce
1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
1946   Akvarely, kresby, grafika
1947   Členská výstava umělecké besedy (Slovanský ostrov)
1947   Exposição de pintores tchecoslovacos
1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy v Praze
1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy 48 (Slovanský ostrov)
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu
1949   Výtvarník mezi horníky
1949   Výtvarník mezi horníky (K oslavám 700 let československého honictví)
1949   Tjeckoslovakisk Konst
1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda)
1950   Výstava pražskej Umeleckej besedy
1950   Výtvarná úroda 1950
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1957   Malá krajina
1957   IV. Bienal do museu de arte moderna
1958   Ze současné tvorby českých malířů (Putovní výstava)
1958   Skupina 58
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění
1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
1959   České moderní malířství
1959   Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst
1960   Soudobé české malířství 1945 - 1960
1960   Josef Sudek ve výtvarném umění
1960   Tvůrčí skupina Mánes
1960   Skupina 58
1961   Ze souboru moderního umění AJG
1961   Současné české malířství
1961   Československé výtvarné umění za lepší zítřek
1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu)
1961   Krajiny, zátiší, motiv práce v současné malířské tvorbě
1961   Výstava prací valašských výtvarníků u příležitosti oslav 700 let města Vizovic
1962   Z tvorby současných českých malířů
1962   Expozitia de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG
1962   Skupina 58
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika)
1963   Rychnov 1963
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   Josef Brož, Stanislav Ježek, Josef Liesler, Jaroslav Otčenášek, Ondřej Pavlík, Jan Smetana, Vojtěch Tittelbach, Antonín Kalvoda, Jan Kodet, Alois Sopr, Václav Žalud ze skupiny 58
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   Skupina 58
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie)
1965   České moderní malířství a sochařství
1965   Podareni dela
1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures)
1966   Brož, Hladík
1966   UB 1966
1966   Пoдарени дела од Чехословачка
1967   Skupina 58
1967   I. pražský salon
1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966
1967   Expoziţia de pictură şi sculptura modernă cehoslovacă
1967   Umělci k výročí Října
1968   50 let československého malířství 1918 - 1968
1968   50 let československé malby (z fodnů československých galerií)
1968   Přírůstky českého moderního umění
1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií
1969   2. pražský salón
1969   Česká krajina
1969   Mai csehszlovák képzömüvészet
1969   České umenie I. polovice 20. storočia
1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   45 zeitgenössische künstler aus der Tschechoslowakei (Malerei, Plastik, Grafik, Glasobjekte)
1971   Česká krajina 20. století (Ze sbírek Východočeské galerie Pardubice)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1971   Výtvarníci straně
1972   České umění 20. století
1972   Galerie výtvarného umění v Roudnici n. L. (Přírůstky z let 1970-1972)
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945)
1973   Boje a zápasy / Boi i borba / Struggle and Strive (České umění v boji proti fašismu a válce 1930 - 1945)
1973   České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
1973   Krajina vnitřního napětí (Expresivní tendence v české krajinomalbě 20. století)
1974   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (I. část (do roku 1945))
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
1975   Ausstellung Malerei, Grafik, Plastik (Armeestudio für bildende Kunst der CSSR)
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce
1975   České výtvarné umění XX. století
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1975   Boje a zápasy (Ze sbírek severočeských galerií)
1975   Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků
1975   Krajina míru a tvořivé práce (Obrazy krajové tematiky z let 1945-75)
1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque
1976   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu (z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 75)
1976   Přírůstky uměleckých děl (Výběr I. část)
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1976   Obrazy a plastiky ze sbírek Galerie hlavního města Prahy (Výběr z přírůstků 1970-1975 díl II.)
1976   Malíři Vysočiny (Obrazy ze sbírek VČG Pardubice)
1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu
1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia (Prírastky Galerie hl. města Prahy)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjeckoslovakien
1978   Pittura céca contemporanea
1978   Současná česká krajinomalba a zátiší
1978   Sport ve výtvarném umění
1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1978   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie
1978   Umění a známka
1979   Umění (České umění 1945/1975)
1979   České malířství 20. století ze sbírek západočeských galerií
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971 - 1979)
1979   Zátiší a květiny (Obrazy, kresby, grafika, keramika)
1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1980   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe
1980   Psal se květen 1945
1980   Čeští umělci proti fašismu a válce
1980   České umenie 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie
1980   Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX
1981   Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění (Výstava na počest 60. výročí založení KSČ)
1981   České malířství a sochařství 1900-1980
1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
1981   Lidé práce, bojů a vítězství
1981   Umění a společnost (Šedesát let práce a zápasů v tvorbě československých výtvarných umělců ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1981   České malířství 19. a 20. století ze sbírek OGVU Náchod
1982   Česká figurativní malba 40. let (II)
1982   Lidice ve výtvarném umění
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   České umění 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1982   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950
1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Přírůstky z let 1975-1985 (Obrazy - plastiky - kresby - grafiky)
1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
1985   Nové obrazy a plastiky 1980-1985 (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1986   České středohoří ve výtvarném umění 20. století
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února)
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1989   Josef Sudek sběratel českého moderního umění (Dar Boženy Sudkové Roudnické galerii)
1989   Přírůstky sbírek (Krajská galerie v Hradci Králové 1983-1988)
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1990   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990
1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989)
1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts)
1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
1999   Civilizace (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2008   Socialistický realismus Československo 1948-1989 (Socialist Realism Czechoslovak 1948-1989 / Realismo socialista Cecoslovacchia 1948-1989)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
nedat. (1965)   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění
nedatováno   Obrazy, sochy, grafika (Výstava členů a spolupracovníků armádního výtvarného studia)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1946   Malíři a sochaři Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
1948   Malíři a sochaři UB 1948, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Josef Brož, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství ČSM (Československého svazu mládeže), Praha
1971   Výtvarníci labužníci, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1976   Josef Brož, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Současná kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Současná krajinomalba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Výstavy současného umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1977   Realistické tradice v současném malířství (I), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha
1981   Návštěvy v ateliérech, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Současné české a slovenské umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   Súčasné české a slovenské umenie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Česká krajina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Krajinomalba severních Čech, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1995   Pomocný slovník českých a slovenských výtvarných umělců, F. R. & G. spol. s r.o., Bratislava (Bratislava)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
1969   50 let československého malířství 1918 - 1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
1973   20 let Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1992   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1980 - 1985 s doplňky za předchozí léta), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1980   Ilustrovaný encyklopedický slovník (a - i), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1993   Malíři Vysočiny (Malý lexikon), Galerie Vysočina, Polička (Svitavy)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2002   Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953 (Bibliografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů,...), ,
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1946   Členská výstava Umělecké besedy, , , , , -
1953   K soutěži krajin pro Národní divadlo, , , , , 3-
1954   Mánes 1954 (Dokončení z minulého čísla), , , , , 3-4
1954   Členská výstava III. krajského střediska Mánes, , , , , 4-4
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, , , , , 7-
1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, , , , , 8-
1955   Ztížení koordinační komise pro výtvarné výstavy, , , , , 2-
1955   Krajinářství na III. přehlídce, , , , , 1-2
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, , , , , 2-2
1957   Výstavní síně, , , , , 6-6
1957   Československé umění v boji proti fašismu, , , , , 11-12
1957   Výstava nákupů Národní galerie, , , , , 8-
1957   Obrazy Josefa Brože, , , , , 9-
1958   Naše umění v Jugoslávii, , , , , 6-
1958   Skupina 58, , , , , 5-
1959   Z pražských výstav - listopad, , , , , 35-37
1959   Pražské skupiny a domáce diskusie (Bratislavské februárové výstavy), , , , , 8-
1959   Skupina 58 v Košiciach, , , , , 4-
1959   Josef Brož, , , , , 7-
1960   Dva obrazy Josefa Brože, , , , , 160-163
1960   O současném malířství z několika pohledů, , , , , 1-2
1960   Přehlídka výtvarných děl ze soutěže k 15. výročí ČSR, , , , , -
1960   Tvůrčí skupina Mánes, , , , , 3-4
1960   Skupina 58 vystavuje, , , , , 11-
1961   Pražské výstavy v listopadu, , , , , 7-9
1961   Východočeský salón v Poličce, , , , , 8-
1961   Výtvarné umění a my, , , , , 3-
1962   Výstava Jaro 1962, , , , , 3-4
1962   Bilance skupiny 58, , , , , 3-5
1962   Výtvarní umělci k XII. sjezdu KSČ, , , , , 1-2
1964   Z nové tvorby Josefa Brože, , , , , 119-121
1965   Výtvarné kalendáře 1965, , , , , 7-7
1965   Rodáci svému kraji, , , , , 4-4
1968   Pražské výstavy, , , , , 4-5
1969   Sociologie a výstavy, , , , , 8-
1970   O smutku a duze, , , , , 10-
1978   Josef Brož (Z ateliérů), , , , , 39-46
1979   Jubilea (Kronika), , , , , -
1981   Návštěva u Josefa Brože, , , , , 14-18
1981   Zemřel Josef Brož (Kronika), , , , , -
1982   Boje a zápasy, , , , , 2-9
1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, , , , , 171-179
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), , , , , 18-19
1984   Josef Brož (Máchův kraj, 1964, olej, tempera, 120,5 x 150,5 cm), , , , , 46-47
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1691   Josef Brož: Obrazy ze současné tvorby
1698   Josef Brož: Obrazy z let 1931 - 1967
1973   Josef Brož: Výbor z díla
1974   Josef Brož (Výstava na počest umělcovým sedmdesátinám)
1974   Josef Brož (Výstava připravená k umělcovým sedmdesátinám)
1975   Josef Brož (Výstava u příležitosti umělcových sedmdesátin)
1975   Josef Brož (Výstava u příležitosti umělcových sedmdesátin (148 x 103))
1978   Josef Brož: Obrazy a kresby
1988   Josef Brož: Obrazy
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1959   Skupina 58
1960   Skupina 58
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika)
2000   Výtvarné umění
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2009   11. Aukce
2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010)
2010   14. aukce
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění
2013   29. aukce
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1948   Únor 1948
1949   Návrh plakátu Den horníků 11. září
1949   Vítězný lid
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
1967   Kalendář 1967
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1952   Výtvarníci a jejich účast na knize
parte
rok vydání, název (podnázev)
1980   národní umělec Josef Brož (akademický malíř)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století
1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1981   České a slovenské umění 20. století
1986   Galerie Roudnice
1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
1992   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě (Část druhá)
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1962   České výtvarné umění 20. století
1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
soubor pohlednic
rok vydání, název (podnázev)
1984   Česká krajina
text
rok vydání, název (podnázev)
1946   Akvarely, kresby a grafika Umělecké Besedy
úvodní text
rok vydání, název (podnázev)
1957   Josef Brož