red 

poznámka:
složení redakce 1998: Tereza Petišková, Jana a Jiří Ševčíkovi, Radek Váňa, Martin Dostál, Michal Koleček