Josefína Jonášová

rok od - do, škola, obec (fakulta, zaměření), profesor
2006 - 2012   Akademie výtvarných umění, Praha (socha), Róna Jaroslav
2009 - 2009   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Eisler Eva
2011 - 2011   École des Beaux Arts, Aix en Provence ,