Ecaterina Ajder

klíčové slovo
malířka
textilní výtvarnice