Blanka Veselá

* 18. 4. 1953,

tvarování

 

pohlaví: žena