Charlotte, císařovna, choť Maxmiliána, císaře mexi

* 1840,
1927,
císařovna

 

pohlaví: žena

poznámka:
Odkaz. forma
Charlota, císařovna, choť Maxmiliána, císaře mexického, 1840-1927
Charlotte Marie Amélie, císařovna, choť Maxmiliána, císaře mexického, 1840-1927
Marie-Charlotte-Amélie-Augustine-Victoire-Clémentine-Leopoldine, císařovna, choť Maxmiliána, císaře mexického, 1840-1927
Dcera belgického krále Leopolda I. a Luisy Orleánské, manželka arciknížete Ferdinanda Maxmiliána, pozdějšího císaře mexického.