Guillaume Apollinaire

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1966   Umění písma / Poezie písma
1997   Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts
2010   Welt aus Schrift (Das 20. Jahrhundert in Europa und den USA)
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1929   Ideové kořeny současného umění (Bergson a ideologie současného romantismu), Otto Girgal, Praha
1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
1961   Guillaume Apollinaire a Čechy, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1965   Básně obrazy, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1965   Guillaume Apollinaire (Notices établies par l'Editeur), ,
1966   Apollinaire, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1966   Priateľ maliarov, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
1981   Apollinaire: Známý a neznámý (Výbor z básnického díla), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2007   Mezi obrazem a textem (Text a grafém v evropském a českém malířství), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2006   Antologie černého humoru, Concordia, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1973   Od Maneta po Pollocka (Slovník západoeuropského maliarstva 20. storočia), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1958   Guillaume Apollinaire a výtvarné umění, , , , , 6-7
1960/10/27   Výstavu o G. Appollinairovi, , , , , 3-
1962   V ateliéru Jeana Arpa, , , , , 4-5
1962   Marc Chagall, , , , , 12-12
1963   Edice Obolos, , , , , 13-13
1965   Doslov (´Et moi aussi je suis peintre!´ napsal na jaře 1914 Guillaume Apollinaire...), , , , , 0-0
1966   Guillaume Apollinaire a jeho doba, , , , , 371-404
1981   Stoletý kacíř Guillame Apollinaire (Rozhovory polemiky komentáře dopisy), , , , , -
1997   Zahlentexte - Ein Paradigma der Moderne, , , , , 311-320
2000   Dodatky (ke knize: Guillaume Apollinaire, O novém umění), , , , , 69-77
2008   Guillaume Apollinaire (1880 - 1918), , , , , 16-21
www
rok vydání, název (podnázev)
  Guillaume Apollinaire (cs.wikipedia.org)
  Guillaume Apollinaire (fr.wikipedia.org)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2010   The Perverse Library
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1966/05/31   Výtvarné umění