Ernst Fries

klíčové slovo
akvarelista
kreslíř
malíř